KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023


Lớp Học lực Hạnh kiểm
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Toán Văn Anh Tổng
Kết quả

© 2022. All rights reserved by VNPT Sóc Trăng.